Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Úvod

Vítáme Vás na našich stránkách a děkujeme za Vaši důvěru ve využívání našich služeb. Ochraně Vašich osobních údajů přikládáme velký význam a bereme ji velmi vážně. Zásady ochrany osobních údajů (dále jen 'Zásady') se vztahují na všechny osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme o uživatelích naší webové stránky chirurgieruky2017.cz. Tento dokument slouží k tomu, aby jste byli informováni o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, pro jaké účely je využíváme, komu je můžeme poskytovat, jak jsou chráněny a jaké máte možnosti co se týče Vašich práv souvisejících s ochranou osobních údajů.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme především prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách, při registraci, přihlášení k odběru novinek, nebo při komunikaci s námi prostřednictvím e-mailu. Tato data mohou zahrnovat, ale neomezují se pouze na, Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb nebo komunikaci s Vámi. Důraz klade na to, že shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro plnění uvedených účelů.

Zpracování a uchování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme ručně i automatizovaně v souladu s platnými právními normami, zejména s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Přijímáme veškerá technická a organizační opatření, aby byla zajištěna maximální možná ochrana osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zničení nebo jinému nežádoucímu zpracování. Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k splnění účelů, pro které byly shromážděny, nebo do doby, kdy odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním.

Vaše práva

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, či omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, právo na přenositelnost údajů a právo na nevystavení se automatizovanému individuálnímu rozhodování. Pokud se domníváte, že dochází k porušení Vašich práv, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. Pro využití těchto práv nás můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese [email protected] a my se budeme snažit Vašemu požadavku vyhovět v co nejkratším možném termínu.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli otázek nebo pokud chcete uplatnit svá práva související s ochranou osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit. Správcem osobních údajů je Lucie Matějková, se sídlem na adrese: Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5, Česká republika. V případě potřeby nás můžete kontaktovat přímo na e-mailovou adresu [email protected].