Ochrana osobních údajů

Informace o webu

Ochrana osobních údajů a zpracování dat

Ruky Chirurgie 2017 se zavazuje chránit osobní údaje svých uživatelů a dodržovat zákony a nařízení týkající se ochrany dat, zejména Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tato stránka popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi zacházíme a jaké jsou práva subjektů údajů. Pevně se zavazujeme zajistit ochranu a bezpečnost všech osobních údajů, které zpracováváme. Uživatelé by měli vědět, že žádný přenos dat přes internet nebo jinou síť nemůže být zcela zabezpečen proti rizikům, ale provádíme veškeré přiměřené technické a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Nedílnou součástí ochrany osobních údajů je pravidelné revize našich postupů zpracování dat, aktualizace bezpečnostních protokolů a posilování našich systémových a síťových bezpečnostních řešení.

Zásady shromažďování a užití osobních údajů

Při provozování webových stránek Ruky Chirurgie 2017 můžeme shromažďovat různé typy osobních údajů včetně, ale neomezeně na, jména, adresy, kontaktní informace, informace o zařízení a IP adresy. Tyto informace jsou shromažďovány s přesně určenými a zákonnými účely, jako jsou odpovědi na dotazy uživatelů, zlepšení kvality poskytovaného obsahu, analýza provozu na stránkách nebo poskytování aktualizací a informací týkajících se chirurgie. Bez výslovného souhlasu subjektů údajů nebudeme tyto informace využívat k jiným účelům. Vždy zajistíme, aby byla shromažďovaná data adekvátní, relevantní a omezená na nezbytně nutný rozsah vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávána.

Práva subjektů údajů

Podle GDPR mají jednotlivci řadu práv ohledně svých osobních údajů, včetně práva na přístup, opravu, smazání nebo omezení zpracování svých dat. Uživatelé mají také právo vznést námitku proti zpracování svých dat a právo na přenositelnost dat. Pokud chcete uplatnit kterékoliv z těchto práv nebo máte dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat pomocí e-mailu na adrese [email protected]. Pro poskytuje informací nebo reakce na vaše dotazy a požadavky se budeme snažit reagovat v co nejkratších termínech a v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní údaje

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů nebo zpracování dat se můžete obrátit přímo na majitele stránky: Lucie Matějková Plzeňská 155/113 150 00 Praha 5 Česká republika E-mail: [email protected]