Podmínky používání

Právní dokumentace

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky používání (dále jen 'Podmínky') se vztahují na webovou stránku Ruky Chirurgie 2017, která je dostupná na internetové adrese chirurgieruky2017.cz. Uživatelé jsou povinni se při používání webové stránky řídit těmito Podmínky. Podmínky mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány jejím vlastníkem, paní Lucií Matějkovou, bez předchozího upozornění. Je na odpovědnosti uživatele, aby pravidelně kontroloval tyto Podmínky pro případnou změnu. Pokračováním v používání této stránky vyjadřuje uživatel souhlas s aktuálními Podmínkami.

Vlastnická práva a autorské právo

Veškerý obsah webové stránky, včetně textů, grafiky, log, fotografií, videí a dalších materiálů, je chráněn autorským právem a patří jeho vlastníkovi, paní Lucii Matějkové, nebo jsou použity s výslovným svolením majitelů autorských práv. Jakékoli kopírování, distribuce, vysílání, sdělování veřejnosti, přizpůsobení, překlad nebo jiné využití obsahu této stránky v jakékoliv formě nebo jakýmikoliv prostředky, bez předchozího písemného souhlasu paní Lucie Matějkové, je přísně zakázáno.

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Webová stránka Ruky Chirurgie 2017 respektuje právo uživatelů na ochranu jejich osobních údajů. Veškeré informace získané od uživatelů webové stránky během jejich návštěvy či interakce, budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a relevantními právními předpisy České republiky a Evropské unie. Vlastník stránky se zavazuje tyto údaje nezneužívat ani je neposkytovat třetím stranám bez souhlasu uživatele, s výjimkou případů stanovených zákonem nebo na základě rozhodnutí příslušných orgánů.

Pravidla pro užívání webového obsahu a služeb

Webová stránka je veřejně přístupná a určena k poskytování informací o chirurgii. Uživatelé se zavazují, že nebudou webovou stránku využívat způsobem, který by mohl poškodit její reputaci, způsobit technickou újmu nebo porušit platné právní předpisy. Jakékoliv zneužití webového obsahu, manipulace s daty, neoprávněný zásah do systému nebo pokusy o tyto činnosti budou považovány za porušení těchto Podmínek a mohou mít za následek právní postih.

Limitace odpovědnosti

Vlastník webové stránky nese odpovědnost za obsah uveřejněný na stránkách Ruky Chirurgie 2017, avšak není odpovědný za případné chyby, nedostatky či zastaralé informace. Vlastník také nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním těchto webových stránek. Uživatel bere na vědomí, že používání stránky a veškerého jejího obsahu je na vlastní riziko.

Kontaktní informace vlastníka stránky:
Jméno: Lucie Matějková
Adresa: Plzeňská 155/113, 150 00 Praha 5, Česká republika
E-mail: [email protected]