Jak uklidnit pacienta?

Zdravotnická péče a wellness Jak uklidnit pacienta?

Rozumění strachu a úzkosti pacientů

Věděli jste, že mnoho pacientů trpí tzv. iatrogenií, neboli lékařskou úzkostí? Ano, to je ten nepříjemný pocit očekávání něčeho špatného, který nás někdy společensky paralyzuje, když víme, že nás čeká návštěva lékaře. Pokud jste o tomto pojmu ještě neslyšeli, je to úplně normální! Je to pomeranč na stromě vědeckého výzkumu a je velmi důležité mu porozumět, abychom mohli lépe pomáhat lidem, které tento strach postihuje. Existují různé techniky, jak můžeme toto nepříjemné očekávání zmírnit a v tomto článku se jim budeme věnovat.

Empatická komunikace je klíčem

Empatie je klíčem k úspěšné zdravotnické péči. Je to tajný ingrediens, který může pacientovi pomoci překonat jeho strach a úzkost. To znamená, že nesmíte být pouhým posluchačem, ale aktivním participantem v komunikaci s pacientem. Zkuste naslouchat tónu hlasu pacienta, sledovat jeho tělesnou řeč a reagovat na jeho emoce. Ať už se pacient cítí šťastný, smutný, vyděšený nebo rozzlobený, buďte tam pro něj. Vaše citlivá reakce mu pomůže cítit se lépe. Vědecký výzkum opakovaně dokázal, jak je pro pacienta důležité, aby se cítil slyšen a pochopen.

Naučte se jemnému umění odvádění pozornosti

Jednou z nejjednodušších a nejúčinnějších technik, jak pacientovi ulevit, je odvádění pozornosti. To znamená nasměrování pacientovy pozornosti někam jinam, než je aktuální problém. Například, pokud se pacient obává očkování, zkuste se s ním bavit o něčem jiném. Možná jste někdy viděli, jak se děti při očkování baví o svých oblíbených kreslených postavičkách a do toho jim lékař očkuje. Stejný princip funguje i u dospělých. Je to jednoduché, ale velmi účinné.

Podpora rodinných příslušníků a blízkých roles

V našem životě nám pomáhají lidé, které máme rádi, a tito lidé mohou být nápomocni i při zvládání úzkosti a strachu v zdravotnických zařízeních. Mohou pacienta doprovodit do ordinace, mu nabídnout emocionální podporu nebo jen držet ruku, když je to potřeba. Společnost blízkých lidí může pacientovi připomenout, že není sám a že má na koho se spolehnout. Pátrání vedeckých studií ukázalo, že přítomnost blízké osoby může významně snížit hladinu stresu u pacienta.

Získaní důvěry přes otevřenost a transparentnost

Neměli bychom zapomínat na to, jak důležitá je důvěra mezi lékařem a pacientem. Je to jako most, který překlenuje rozdíly mezi lékařem a pacientem a pomáhá jim lépe spolupracovat. Nicméně, aby tento most byl odolný, musí být postaven na pevných základech, mezi které patří otevřenost a transparentnost. Lékař by měl být otevřený a upřímný s pacientem a vysvětlit mu, co se děje, jaké jsou možné komplikace a jaký je další plán. Tímto způsobem pacient přesně ví, co může očekávat, což mu pomůže zmírnit jeho strach a úzkost.

Použití relaxačních technik

Jednou z osvědčených metod, jak zvládat úzkost, je využití relaxačních technik. Mluvím tu o dýchání, meditaci, mindfulness praxi, atd. Tyto techniky mohou pacientovi poskytnout moment klidu a odpočinku, který může být při léčbě velmi cenný. Můžete doporučit pacientovi, aby se naučil jeden z těchto nástrojů a používal jej při návštěvě lékaře. Je to něco, co si může pacient vzít s sebou, kamkoli jde, a může mu to být velmi užitečné.

Představte si někoho, s kým si opravdu rozumíte a jehož přítomnost vás uklidňuje. Tato osoba je s vámi, drží vás za ruku a udělá vše, co je v jejích silách, aby vás ujistila, že je všechno v pořádku. Je to úžasný pocit, že? Jsem přesvědčená, že každý z nás má takovou osobu ve svém životě. A právě tak, jak nás tato osoba dokáže uklidnit, dovedeme toho stejného dosáhnout i my sami, pokud budeme následovat nahoře uvedené rady. Protože i když je lékařství věda, měli bychom nezapomínat, že léčení je také umění – umění pomáhat lidem překonat jejich strach a úzkost.